TYPOGRAFIA

ATELIER

GRAFIKA

Photoshop
Praktyka
BG color

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
W Internecie nie istnieje żadna skuteczna metoda ochrony praw autorskich. Materiał udostępniamy publicznie przez serwery www i tym samym rozdajemy bez możliwości otrzymania wynagrodzenia.W krajach Uni Europejskiej dyskutuje się nad prawem czyniącym właściciela serwera współodpowiedzialnym w popelnieniu przestępstwa. Propozycje regulacji prawnych nie zabezpieczają praw autorskich i uniemożliwiają egzekucję prawa. Np. jeśli ułożymy tabelę zawierającą adresy części pokrojonej ilustracji umieszczonej w różnych serwerach, to złożą się one w obraz. Użycie tej metody nie naruszy praw autorskich, bo fizycznie obraz nie istnieje i nikt nie może być odpowiedzialnym za umieszczenie nielegalnego materiału.
Użyte w podobny sposób cudze teksty również nie będą chronione jeśli cytaty pochodzą z różnych serwerów.Praktykalink

Wybór formatu graficznego zależy od ilości kolorów oraz rozmiarów ilustracji i bywa kompromisem miedzy jakością a objętością. Gdy zdecydujemy się na wybór JPG (32KB), balansujemy między jakością a odpowiednim sposobem kompresji. Gdy wybierzemy GIF (36KB), decydujemy się na ograniczenie ilości kolorów dla uzyskania lepszej kompresji.
Porównanie jeszcze innych ilustracji może pomóc w podjęciu decyzji ... JPG (78KB) GIF (25KB)


Ograniczenie objętości plików graficznych przez stosowanie palety 216 kolorów (6 x 6 x 6) oraz zachowanie tych kolorów podczas tworzenia ilustracji zapewni ich powtarzalność w różnych platformach, przeglądarkach i monitorach. Efektem będzie szybsze otwieranie ilustracji na stronach www.
Oszczędności możemy też uzyskać usuwając niewidoczną powierzchnię graficzną i pamiętając o wpisaniu wartości atrybutów WIDTH oraz HEIGHT. Przeglądarka załaduje ilustrację pomijając definiowanie tych parametrów i dzięki temu otworzy się ona nieco szybciej.


Ilustracja użyta do tła powinna składać się co najmniej z 10 tysięcy pikseli, czyli rozmiar np. 100 x 100 pikseli jest wystarczający.
W przypadku użycia ilustracji w postaci paska należy wziąć pod uwagę maksymalne rozmiary monitora i szerokość tła (ilustracji) powinna wynosić 1280 pikseli, a wysokość co najmniej 8 pikseli. Lepiej zrobić ja nieco wyższą i sprawdzić jej wygląd.

Ilustracja ma rzeczywiste rozmiary: WIDTH="1280" HEIGHT="12" oraz 299BOtwieranie ilustracji o dużych rozmiarach możemy urozmaicić pokazując najpierw inną ilustrację o podobnych rozmiarach, ale dla szybkiego otwarcia, zawierającą nieznaczną ilość informacji. Na przykład może być ona w formacie GIF i zawierać kilka kolorów. Dzięki temu pierwsza ilustracja otworzy się szybko, a dopiero później, na jej tle, otworzy się ta, którą chcemy pokazać. Do uzyskania tego efektu używamy atrybut LOWSRC i polecenie może wygladac następujaco:

<IMG WIDTH="n" HEIGHT="n" LOWSRC="jpg.gif" SRC="gif.jpg">

Rezultat można obejrzeć na przykładzie


Czy można stworzyć ilustrację używając tylko poleceń HTML? Nie istnieje polecenie umożliwiające tworzenie wierszy o wysokości 1 piksela, a polecenia wypełniające cele mają wysokość 10 pikseli. Gdyby jednak użyć 1-pikselowy GIF, to cela będzie miała również taki wymiar. Taką celę można wypełnić kolorem wykorzystując polecenie <TD BGCOLOR="#rgbrgb">.
Dla sprawdzenia możliwości zrobiłem przykład. W każdej celi z odpowiednio zdefiniowanym parametrem BGCOLOR umieściłem jeden z dwóch pikselowych GIFów. Jeden z nich zawiera neutralny kolor R=097, G=118, B=105 (43B), a drugi jest przeźroczysty (35B). Plik ma zaledwie 9KB, ale po rozpakowaniu powiększy się do ponad 600KB. Dla jego otwarcia należy zamknąć wszystkie programy i zostawić tylko przeglądarkę. Trzeba się też uzbroić w cierpliwość, bo otwieranie może trwać bardzo długo.


Pokrojona ilustracja
czesc 1 czesc 2 czesc 3
czesc 4 czesc 5 czesc 6
czesc 7 czesc 8 czesc 9

Interesującym, aczkolwiek pracochłonnym sposobem manipulacji ilustracją jest złożenie pokrojonych elementów w osobnych celach tabeli. Można wykorzystać część ilustracji dla umieszczenia tekstu, albo wymieniać lub animować tylko fragment. Umożliwia to również uzyskanie interesującego efektu podczas otwierania strony, a czasami przyspiesza ładowanie.

czesc 1 czesc 2 czesc 3
czesc 4 czesc 5 czesc 6
czesc 7 czesc 8 Elementy
pokrojonej
ilustracji

Niektórzy graficy używają ten sposób jako ochronę ilustracji przed skopiowaniem, a dla lepszego efektu mieszają części pokrojonego obrazu z przeźroczystymi GIFami.

Metoda elektronicznego stempla została ośmieszona w kilka minut po opublikowaniu pierwszej tak zabezpieczonej ilustracji. Jeśli jednak ów stempel nie zostanie usunięty, wówczas stosunkowo łatwo znaleźć bezprawnie użytą ilustrację.link

  Jerzy Sychut