TYPOGRAFIA

Struktura
Standard
Zawartość
Wymiary
Kompozycja
Wyróżnienia
Ramki
Praktyka
Sukces

ATELIER

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
Sztuka Komunikacjilink


Profesjonalnie opracowany tekst drukowany czytamy z szybkością około 460 znaków na minutę. Tekst opracowany w zwyczajnym edytorze czytamy z szybkością około 320 znaków, a szybkość odbioru tekstu ze strony www nie przekracza 150 znaków na minutę.

black.gif


Informację z monitora odbieramy trudniej niż z książek i czasopism. Różnice są znaczące i wyraźnie widać, że proces czytania przebiega znacznie wolniej gdy czytamy z monitora. Błędy w opracowaniu typograficznym jeszcze bardziej spowalniają proces czytania, a nieraz zniechęcają do poznania zawartości.
Piękno strony www nie polega tylko na wprowadzeniu ilustracji, ozdobników i efektów, lecz powinno stanowić rezultat estetycznego ujęcia całości komunikatu, a nade wszystko tworzyć kompozycję zachęcającą (często przypadkowego gościa) do zatrzymania się i uważnego odbioru. Dobrze opracowana typograficzne witryna www zachęca do przeczytania i ułatwia zrozumienie, a informację w niej zawartą łatwiej zapamiętać.
Kompozycja strony www zawiera następujące funkcjonalne i estetyczne elementy struktury:

wyróżnienia

czyli podział znaczeniowy - na akapity, działy, części, rozdziały itp.
odsyłacze

czyli połączenia hipertekstowe w tekście
i ilustracjach
typografia

czyli sztuka tworzenia łatwego w odbiorze przekazu wzrokowego
efekty

czyli elementy emocjonalne: ilustracje, animacje, dźwięk itp.

W świadomości czytającego stale działają wzajemnie uwarunkowane warstwy percepcyjne: graficzna i pojęciowa.
Proces tworzenia informacji tekstowej przebiega w kierunku: myśl arrow słowo
arrow znak
Natomiast proces czytania przebiega w kierunku odwrotnym: znak arrow słowo
arrow myśl


W dobrze opracowanej typografii pojęcia i graficzne elementy przekazu uzupełniają się wzajemnie tworząc harmonijną całość. Celem tej kompozycji jest możliwie pełne i dobitne wyrażenie myśli autora, jak też i wywołanie pożądanej reakcji.
Skojarzenie myśli i wyobrażeń powinno pobudzić czytelnika do powiązania treści symbolów wyrażonych z pomocą sztuki typografii z dziełem artysty ilustratora.
System sygnałów działających na oko czytelnika można łatwo zakłócić każdym błędem w sztuce typografii, dekoncentrującym wyobraźnię czytelnika. Rezultatem może być nie odebranie przez niego przekazu.


O specyfice typografii stron www stanowi brak pełnej możliwości decyzji autora na jej ostateczny wygląd. Odbiorca jest tu partnerem mającym wpływ na wygląd każdej publikacji. HTML to język skryptowy, a nie narzędzie do desktop publishing. Można więc to i owo zasugerować, np. ograniczyć szerokość strony (co gorąco polecam), ale trzeba również brać pod uwagę, że tylko oglądający decyduje o rozmiarach fonta lub szerokości okna przeglądarki.

black.giflink

  Jerzy Sychut