TYPOGRAFIA

ATELIER

Paleta
Linie
Tabele
Przykłady
216 kolorów
Referencje
HTML

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCIAtelierlink


Zapraszam do współpracy. Pracując samotnie, nie jestem w stanie wyczerpać obszernego tematu i będę rad z każdej pomocy w rozwoju tych stron. Zebrana w ten sposób wiedza, różnorodność poglądów i najlepsze przykłady, mogą stać się inspiracją dla polskich twórców Kultury Internetu.

Gdy wydawało się, że wyliczyłem właściwy kolor RGB, na innym monitorze widziałem zupełnie inny.
Wiosną 1997 roku zrobiłem stronę zawierającą paletę z 216 kolorami wspólnymi dla różnych przeglądarek, platform i monitorów. Wówczas skończyły się kłopoty, zaś paleta staje się popularna i już jest używana w kilku szkołach kształcących webdesignerów.
Podczas konstruowania witryn internetowych posługiwałem się notatkami i przykładami rozwiązań w HTML. Były w różnych katalogach i komputerach, tak że z trudnością mogłem je odszukać. W końcu postanowiłem uporządkować zasoby i poukładać je w łatwo dostępne strony. Stąd powstały strony Atelier, a zachęcony kilkoma miłymi listami postanowiłem opracować następne.
Stale szukam informacji związanych z tematem webdesign. W wielu źródłach znajduję potwierdzenie własnych spostrzeżeń oraz teksty świadczące o podobnym sposobie myślenia i próbach standaryzacji w webdesign.
Dla zainteresowanych źródłami sporządziłem osobną stronę z połączeniami do ciekawych witryn, w których można rozszerzyć wiedzę o webdesign.
Teksty i przykłady, jeśli nie zostały opatrzone podpisem autora lub zastrzeżeniem, napisałem bądź sporządziłem sam. Każde wykorzystane źródło opatrzone jest połączeniem w tekście, a podobieństwo niektórych ilustracji jest przypadkowe.
Grafiki użyte dla zilustrowania przykladów, pochodza glównie ze stron vido.net. Ich autorem jest Ryszard Antoniszczak, który jest najważniejszym źródłem inspiracji w powstaniu tych stron.
Nie zawsze zachowałem podobny layout, a to dlatego, żeby wykorzystując teksty opisów pokazać jak najwięcej możliwości.
Staram się zachować umiar w używaniu ilustracji i ograniczam się do niezbędnych. Niektóre z ilustrowanych przykładów umieściłem w osobnych oknach, żeby nie przeszkadzać w czytaniu. Wszystkie zawarte w tej witrynie dokumenty są spakowane, tak że zamiast czekać na otwarcie stron można skopiować całość i czytać po odłączeniu się z sieci.


Niektóre strony otwierają się niezbyt szybko, ponieważ starałem się zebrać w nich jak najwięcej informacji dotyczących tematu i dzielenie nie wyszłoby materiałowi na dobre.link

    Jerzy Sychut