TYPOGRAFIA

ATELIER

Paleta
Linie
Tabele
Przykłady
216 kolorów
Referencje
HTML

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCIkolory bity
2 1
16 4
256 8
65 536 16
16 777 216 24


Paleta kolorów na wwwlink

Paleta RGB umożliwia pokazanie znacznie większej liczby kolorów niż możemy obejrzeć w przeglądarkach. Natomiast GIF, najbardziej popularny format ilustracji używanych w Internecie, umożliwia użycie najwyżej 256 kolorów. Jeżeli nawet używamy 24-bitowy monitor, to i tak nie zobaczymy więcej niż 256 kolorów.
Jakby nie bylo dosyć tych ograniczeń, to w najbardziej popularnych platformach: Windows i Macintosh, używane są różne palety kolorów, co było przyczyna redukcji palety Netscape do 216 wspólnych kolorów. Tak że kolory RGB dobrane według tej palety wyglądają podobnie w różnych przeglądarkach, platformach i monitorach.
Kolorowy model światła zawiera trzy pierwszorzędowe kolory:
R (red) czerwony, G (green) zielony oraz B (blue) niebieski. Każdy z kolorów zmienia intensywność w zakresie 256 poziomów i w miarę nasycania kolor staje się jaśniejszy.
color_216.gif
Paleta 216 kolorów Netscape
216
Netscape używa teoretycznego schematu kolorów, w którym każdy kolor RGB reprezentuje wartość szesnastkową (heksametryczną) od 00 do FF albo zapisana w liczbie dziesiętnej od 0 do 255.
Wartości kolorów RGB definiujemy przy pomocy zapisu szesnastkowego, stosując po dwa znaki na jedna cyfrę, czyli używamy kombinacji szesnastu symboli: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Kolejne cyfry w liczbie oznaczają ilość jednostek i szesnastek składacych się na wartość RGB.

  % 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  Dec 0 51 102 153 204 255
  Hex 0 33 66 99 CC FF

Paleta zawiera 216 kolorowych kwadratów (6 x 6 x 6) dobranych według szesnastkowych wartości kolorów RGB. Każdy z sześciu bloków (0, 51, 102, 153, 204, 255) zawiera heksametr złożony z sześciu kwadratów w odstępach o 20 % wartości RGB. Kolory znajdujące się poza usystematyzowaną paletą są uśredniane do koloru o najbliższej wartości z 216 kolorów.
blok_1.gif
Wydaje się, że obydwa przykłady są jednakowe. Jednak tylko po lewej stronie jest to ilustracja, a po prawej tabela, której cele zdefiniowane są kolorami RGB, a dla wypełnienia użyty jest przeźroczysty, 1-pikselowy GIF.
Kolory RGB w poleceniu BODY

<BODY BGCOLOR="#rrggbb"> kolor tła calej strony
<BODY TEXT="#rrggbb"> kolor tekstu całej strony
<BODY LINK="#rrggbb"> kolor odsyłaczy
<BODY VLINK="#rrggbb"> kolor zmieniony po użyciu połączenia
<BODY ALINK="#rrggbb">

kolor połączenia podczas ładowania dokumentu

w poleceniu TABLE

<TABLE BGCOLOR="#rrggbb"> kolor tła w calej tabeli
<TH BGCOLOR="#rrggbb"> kolor tła celi tabeli
<TD BGCOLOR="#rrggbb"> kolor tła celi tabeli

w innych poleceniach

<FONT COLOR="#rrggbb"> kolor fonta
<LAYER = "#rrggbb"> Netscape od 4.0

Dla wygody w dobieraniu kolorów sporządziłem formularz HTML sterowany przy pomocy JavaScript i to rozwiązanie z powodzeniem zastępuje niefunkcjonalne, aczkolwiek eleganckie programy do wyliczania wartości RGB. Metoda jest dokładna, bo pokazuje rzeczywiste kolory w przeglądarce. Pozwala je ze sobą porównać, a nie tylko wybierać jak w owych programach. Przy posługiwaniu się paletą 216 kolorów nie jest potrzebne wyliczanie według systemu szesnastkowego.
Poniżej jest tabela zawierająca 16 kolorów dla Windows i tu można sprawdzić działanie formularza zmieniając kolor tła tej strony.
Używanie palety 216 kolorów jest bardzo proste; otwieramy dodatkowe okno przeglądarki i zwężamy, tak by widoczne były tylko kolorowe prostokąty z definicją koloru RGB. Wybieramy kolor tła naciskając myszką przycisk radiowy znajdujący się w kolorowym polu i w ten sposób dobieramy i porównujemy potrzebne kolory, których kod kopiujemy albo przepisujemy.
Do definiowania kolorów możemy użyć parametr tekstowy i uzyskać kolory przez wpisanie przypadkowych nazw, innych niż zalecane przez W3C. Jednak efekt niekoniecznie będzie porównywalny na różnych monitorach, przeglądarkach i platformach:

<FONT COLOR="czerwony"> czerwony </FONT>
<FONT COLOR="danka"> danka </FONT>
<FONT COLOR="marysia"> marysia </FONT>

Jeśli "nie trafimy", uzyskamy kolor czarny, albo inny:

<FONT COLOR="ewa"> ewa </FONT>
<FONT COLOR="jan"> jan </FONT>
<FONT COLOR="zielony"> zielony </FONT>

Zalecane nazwy 16 kolorów:

 aqua #00FFFF
 black #000000
 blue #0000FF
 fuchsia #FF00FF
 gray #808080
 green #008000
 lime #00FF00
 maroon #800000
 navy #000080
 olive #808000
 purple #800080
 red #FF0000
 silver #C0C0C0
 teal #008080
 white #FFFFFF
 yellow #FFFF00


link

    Jerzy Sychut