TYPOGRAFIA

ATELIER

Paleta
Linie
Tabele
Przykłady
216 kolorów
Referencje
HTML

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
BACKGROUND
ilustracja w tle strony, tabeli, celi

BGCOLOR
kolor tła strony, tabeli, celi

ALIGN
pozioma pozycja atrybutu

LEFT
do lewego marginesu

CENTER
centrowanie

RIGHT
do prawego marginesu

n
rozmiar w pikselach

n%
rozmiar w procentach

WIDTH
szerokość

HEIGTH
wysokość

BORDER
grubość ramki

CELLSPACING
odległość między celami

CELLPADDING
szerokość ramki

ROWSPAN
rozciągniecie celi w kolumnach

COLSPAN
rozciągniecie celi w wierszach

NOWRAP
zapobieganie łamania wierszy

VALIGN
pionowa pozycja atrybutu

TOP
górna krawędź

MIDDLE
środkowanie

BOTTOM
dolna krawędź

BASELINE
wyrównanie do górnej lini w celiTabelelink

Tabele umożliwiają formatowanie szerokości stron oraz podział na kolumny o dowolnej szerokości.
Jeżeli podamy szerokość tabeli; <TABLE WIDTH="n"> wówczas nie należy definiować szerokości kolumn; <TD WIDTH="n">, gdyż przeglądarki wybiorą tylko jeden z parametrów i zawsze najszerszy.
Parametr szerokości najlepiej definiować w pikselach. Jednak dla ułatwienia, szerokość tabel wewnętrznych możemy podawać w procentach: <TD WIDTH="n%">.
Tabela z parametrem szerokości podanym w procentach; <TABLE WIDTH="n%">, automatycznie dopasuje się do szerokości monitora i uzyskamy niezamierzony efekt.
Stosowania tej metody nie polecam w tabeli zewnętrznej, zawierającej całą stronę. Tak sformatowana strona dopasuje się do okna każdej przeglądarki (monitora) i w efekcie utrudni czytanie oraz zniweczy nasz wysiłek.
Wiersz nie powinien zawierać więcej niż 60 znaków, a odpowiednie ustawienie nagłówków i tekstu w tabelach ułatwi czytającemu orientację i przyswajanie zawartości strony. Szczególnie ważne jest to w większych partiach tekstu.
Możliwość podkładania ilustracji albo kolorowego tła zdefiniowanego w RGB czyni z tabel narzędzie umożliwiające uzyskanie ciekawych efektów graficznych.
W kolumnach możemy umieścić dowolną ilość innych tabel, a każda cela może mieć inny kolor. Tabele można nakładać na siebie i w ten sposób tworzyć efektowne kombinacje.

Wiele przykładów tabel wraz z użytymi kodami można obejrzeć na osobnej stronie. Natomiast specyfikacja atrybutów tabel jest na stronie HTML.


Zawartość tabeli umieszczamy między poleceniami:

  <TABLE> tabela </TABLE>

między nimi tworzymy wiersze:

  <TR> wiersz </TR>

a w nich zwyczajne cele:

  <TD> cela </TD>

albo cele z zawartością w centrum i pogrubionym tekstem:

  <TH> cela </TH>

Kolumny tworzymy przez zestawienie odpowiedniej ilości wierszy z zawartymi w nich celami.

<TR>
<TD> cela </TD>
</TR>

Artrybutem ALIGN możemy ustawić nagłówek (nad tabelą) albo podpis (pod tabelą):

<CAPTION ALIGN="top"> nagłówek </CAPTION>
<CAPTION ALIGN="bottom"> podpis </CAPTION>

Puste cele należy wypełnić poleceniem <BR> lub znacznikiem &nbsp;

Jeśli w celi użyjemy przejście do następnego wiersza, czyli <BR>, to po ostatnim wierszu należy to powtórzyć, bo w różnych przeglądarkach może być widoczny dodatkowy przedostatni wiersz lub podwyższona interlinia. Ten sam błąd pokaże się, gdy w tabeli użyjemy polecenia <FONT SIZE="n">


Podczas konstruowania layoutu w tabelach lepiej używać wiele tabel. Jedna po drugiej, niż mniej, ale jedna w drugiej i w nich kolejne. Należy ostrożnie korzystać z tej ostatniej możliwości, bo nadmierna ilość poziomów tabel może opóźniać otwarcie strony.link

    Jerzy Sychut