TYPOGRAFIA

Struktura
Standard
Zawartość
Wymiary
Kompozycja
Wyróżnienia
Ramki
Praktyka
Sukces

ATELIER

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
Ramkilink

Częstym powodem użycia ramek jest potrzeba pokazania wielu informacji jednocześnie aby zapobiec niepotrzebnemu ładowaniu kolejnych stron. Taką konstrukcję uzasadnia menu nawigacyjne skonstruowane z wielu ilustracji i ewentualnych efektów. Ramki mogą skrócić czas ładowania, ale stosować je należy tylko wówczas, gdy potrafimy uzasadnić korzyści.
Ramki nie ułatwiają orientacji w zawartości witryny, za to świetnie nadają się do formularzy dla księgowych itp. Konstruowanie stron w ramkach nie jest trudne, ale nie łatwo w nich ułożyć layout, powtarzalny w różnych monitorach i przeglądarkach.
Przed podjęciem decyzji o użyciu ramek warto rozważyć czy można pokazać to samo bez ramek, a używając tej funkcji należy pamiętać o dodaniu wersji <NOFRAMES></NOFRAMES>.

Używaj odpowiednich parametrów

  < ... TARGET="_self">
Strona ładuje się do tej samej części ramek, w której zawarte jest połączenie. Tego parametru nie należy używać do połączeń ze stronami wykonanymi przez innych, chyba, że właściciel owej strony udzielił zezwolenia. Należy pamiętać, że taka strona na ogół nie jest dopasowana do naszych ramek.
  < ... TARGET="_parent">
Strona pokaże się w całym oknie przeglądarki.
  < ... TARGET="_top">
Strona pokaże się w całym oknie przeglądarki i oglądający może używać funkcji Back.
  < ... TARGET="_blank">
Strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki. Ten parametr zawsze należy stosować do połączeń ze stronami, które nie powinny być otwierane w naszych ramkach. Właściciele wielu witryn protestują gdy ich strony otwierane są w cudzych ramkach. Należy też pamiętać, że odwiedzający stronę może poznać prawdziwy adres dopiero po otwarciu dodatkowego okna.
Jeśli pierwszą stronę <index.htm> zrobimy w ramkach, to należy pamiętać o użyciu w połączeniach atrybutu < ... TARGET="_blank"> umożliwiającego otwarcie osobnego okna.
Stosowanie innego polecenia, np. <... TARGET="_top"> w połączeniu do cudzej strony i bez zgody jej właściciela jest nadużyciem takim samym jak naruszenie praw autorskich.
Chcąc utrudnić kopiowanie stron można użyć funkcji ramki w stronie <index.htm>, a nawet wielokrotnie ją powtórzyć, nadając jej coraz to inne nazwy i ewentualnie umieszczając ją w różnych katalogach. Jeśli zaś mamy taką możliwość - to w różnych serwerach. W tym celu, w każdej tak przygotowanej stronie używamy funkcji:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=adres.html">

Jeśli zrobimy to tak jak w poniższym przykładzie, wówczas skopiowanie dokumentu będzie bardzo skomplikowane, a nawet niemożliwe dla przeciętnego użytkownika. Inna sprawa, czy osiągnięte w ten sposób korzyści nie opóźnią otwarcia strony ... ten kłopot pozostawiam możliwościom i rozsądkowi konstruktora.

<frameset
	rows="100%,0"
	framespacing="0"
	border="0">
<frame src="URL"
	frameborder="no" 
	marginwidth="0"
	marginheight="0"
	scrolling="auto">
<frame frameborder="no"
	marginwidth="0" 
	marginheight="0" 
	scrolling="no">
</frameset>


link

  Jerzy Sychut