TYPOGRAFIA

Struktura
Standard
Zawartość
Wymiary
Kompozycja
Wyróżnienia
Ramki
Praktyka
Sukces

ATELIER

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
Standardlink


Jeżeli założymy, że najbardziej popularny jest monitor o 256 kolorach, rozdzielczości 640 x 480 oraz przeglądarka, która ma ustawiony font Times wielkości 12, to tworząc stronę www powinniśmy testować ją w oknie o takich wymiarach.

Pragnąc, by często zaglądano na nasze strony, powinniśmy dopasować ich rozmiary do możliwości oglądania przez większość użytkowników Internetu.
Być może przesadzone jest nazywanie tego standardem, ale nie bez znaczenia jest również fakt używania i rozpowszechniania tych wymiarów przez znaczących webdesignerów.
Korzystając z edytorów graficznych (WYSIWYG) warto zwracać uwagę na niestandardowe polecenia, które nie są interpretowane przez wszystkie przeglądarki. Jedno z takich poleceń, ulubione przez producentów wielu edytorów i namiętnie używane, to SPACER. Zamiast tego polecenia można użyć pikselowego i przezroczystego GIFa. Oprócz Netscape używany jest również Explorer, który nie interpretuje polecenia SPACER. Z kolei webdesignerzy używający Explorera powinni pamiętać, że efekty wielu poleceń obejrzą jedynie użytkownicy produktu Microsoft.
Nie należy akceptować poleceń specyficznych dla którejś z przeglądarek, lecz używać poleceń standardowych. Można konstruować osobne strony dla różnych przeglądarek, ale to chyba nie jest rozsądne.
Internetowy chaos pozwala na ustanawianie dowolnych standardów, jednak o popularności witryny decyduje w równej mierze zawartość, estetyka, jak i możliwość oglądania przez wszystkich, niezależnie od tego czy używamy któregoś z systemów Unix, Windows lub Macintosh, i czy faworyzujemy jakąś przeglądarkę.
Producenci przeglądarek nie zawsze biorą pod uwagę zaleceń W3C i stale wprowadzają własne polecenia. Nie jest to zgodne z duchem wspólnego języka HTML opracowywanego dla wszystkich platform, jednak każda firma chce wygrać na rynku, a konkurencyjne rozwiązania napędzają rozwój.
Jeśli za standard przyjmiemy wymiary popularnego monitora i dopasujemy stronę do wymiaru 640 x 480, wówczas większość patrzących obejrzy obraz w taki sposób jaki zaproponowaliśmy. Różnice będą minimalne, zwłaszcza gdy będziemy przestrzegali się standardu HTML 3.2, który akceptuje ponad 90% przeglądarek i unikali funkcji specyficznych dla Netscape lub Explorera.
Użytkownicy monitorów większych niż standardowe mogą zwęzić przeglądarkę i tym samym dostosować się do wymiarów strony zaproponowanych przez wedesignera.
Przestrzeganie proponowanych wymiarów umożliwi innym oglądanie rezultatów naszej pracy w takiej formie jaką przewidzieliśmy. Narzucanie sobie ograniczeń nie ułatwi nam zapewne pracy, ale przy odrobinie pomysłowości i cierpliwości możemy w ten sposób znaleźć wiele nowych rozwiązań.

Nie ma powodu by konstruować strony na szerokość całego ekranu. Koniecznie trzeba je tak komponować aby patrzący mógł bez zakłóceń czytać i oglądać to, co proponujemy. Jeśli to dobrze zrobimy i potrafimy wzbudzić zainteresowanie, wówczas możemy mieć wpływ na patrzącego i wzbudzić potrzebę wejścia na dalsze strony i powrotu w przyszłości - czyli stworzyć wzajemną relację.


Należy pamiętać, że strony konstruujemy dla innych i zastanawiać się, co oni zobaczą. Jest rzeczą mało interesującą to, co my widzimy, istotne jest natomiast to, co o nas myślą i czy rezultat naszej pracy wywoła pozytywne odczucia.link

  Jerzy Sychut