TYPOGRAFIA

Struktura
Standard
Zawartość
Wymiary
Kompozycja
Wyróżnienia
Ramki
Praktyka
Sukces

ATELIER

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
Zawartość strony wwwlink


Witryna www powinna zawierać komplet lub minimum reprezentatywnej informacji - z zachowaniem logicznej relacji miedzy tematami, przedstawionymi w sposób praktyczny i spójny. Warunkiem skuteczności jest odpowiednie przygotowanie tekstów i ilustracji, jak też ewentualnych efektów przez kompetentnych twórców i konstruktorów HTML.

Black

Najważniejszą różnicą między Internetem a innymi rodzajami mediów jest możliwość wzajemnej komunikacji z odwiedzającym. Właściciel strony powinien nie tylko brać to pod uwagę, ale i wykorzystać dla stworzenia wzajemnej relacji.
Już od pierwszej strony, gość powinien dowiedzieć się o tym, czego może się spodziewać w witrynie, aby łatwo podjąć decyzje o obejrzeniu innych stron. Powinniśmy go zainteresować "od pierwszego wejrzenia", albo co najmniej zaciekawić i wskazać drogę do poszukiwanej informacji.
Strona www powinna łączyć estetykę, funkcjonalność, oraz zapewniać komfortowe warunki w odbiorze zawartości, a nade wszystko twórczo oddziaływać na odwiedzającego. Konstruując stronę należy zwrócić uwagę by nie wyglądała jak krzykliwy druk reklamowy. Webdesigner powinien tak skomponować stronę, aby jej funkcjonalny wygląd zachęcił do zapoznania się z zawartością i zainteresował do otwarcia następnych. Duże strony należy dzielić na mniejsze po to tylko, aby otwierały się szybciej. Gdy wzbudzimy ciekawość, odwiedzający otworzy każdą.


Przed podjęciem decyzji o umieszczeniu witryny na www jej właściciel powinien zadać sobie wiele pytań i umieć na nie odpowiedzieć:

Black

 • Dlaczego to publikuję?
 • Jak w ciagu kilku sekund zainteresować odwiedzającego do zatrzymania się?
 • Jak nakłonić do odwiedzenia innych stron?
 • Jak nakłonić do wpisania się do księgi gości, lub podobnych reakcji?
 • Jakich słów użyć w tytułach, aby przekonać do poznania zawartości?
 • Jakie ilustracje uatrakcyjnią treść strony?
 • Czy można osiągnąć ten sam efekt bez ilustracji?
 • Jak będą wyglądały strony, gdyby je wydrukować i ułożyć kolejno obok siebie?
 • Co znaczą pojęcia: zwartość, harmonia, kontrast, lekkość, klasyka itp.?
 • Jak zareagowałbym, gdybym spotkał witrynę podobną do tej, którą tworzę?


Twórcy witryny powinni pamiętać o:

Black

 • zamykaniu poleceń - większość poleceń otwiera znak <KOD>, a zamyka </KOD>.
 • nie dodawaniu więcej niż jednego atrybutu w poleceniu <FONT> - wiele przeglądarek nie potrafi tego zinterpretować.
 • nie używaniu ikon "Download Netscape Now" albo podobnych - nie należy decydować o wyborze przeglądarki naszego gościa ... zapewne wie lepiej, co jest dla niego dobre.
 • unikaniu polecenia <BLINK> </BLINK> - nie widzą tego użytkownicy najnowszej wersji Explorera - to polecenie, podobnie jak źle zrobiona animacja, moż wywołac atak epilepsji.
 • o parametrze ALT - podczas ładowania ilustracji można przeczytać ten tekst ... nadal używane są przeglądarki tekstowe, a niewidomi używający Internet to nie fikcja i tylko dzięki temu parametrowi mogą dowiedzieć się czegoś o ilustracji.
 • nie używaniu tekstów "Click here" lub podobnych - odsyłacze są doskonale widoczne i zbędne są takie dodatki.
 • używaniu dokumentów stworzonych przez siebie, albo z wyraźnym zezwoleniem ich twórców - opatruj cudze teksty informacja o źródle ... nie zapominaj podawania danych o autorze.
 • funkcjach specyficznych dla określonej przeglądarki - niech producenci porozumieją się między sobą, aby wszystkie funkcje były widoczne w dowolnej przeglądarce.
 • unikaniu faworyzowania którejś z przeglądarek ... działasz na własna niekorzyść ... przekonasz się o tym, gdy Microsoft wykluczy z rynku inne przeglądarki.


i nie powinni zapominać o:

Black

 • dopasowaniu layoutu do możliwości finansowych właściciela strony
 • zastanowieniu się jak w ciągu kilku sekund przyciągnąć uwagę odwiedzającego
 • stworzeniu "profilu graficznego" witryny i jego konsekwentnym przestrzeganiu
 • stworzeniu atmosfery wzbudzającej ciekawość u odwiedzającego
 • używaniu znanych i przekonywujących symboli
 • używaniu jasnych i zdecydowanych kolorów
 • zachowaniu odpowiedniego kontrastu miedzy tłem a tekstem
 • nie używaniu fontów, których mogą nie mieć odwiedzający
 • ograniczeniu ilości komponentów layoutu
 • wybieraniu dominującego komponentu layoutu - logo, tytuł, ilustracja
 • nie rozciąganiu tekstu na szerokość całej strony
 • ograniczeniu szerokości strony do 535 pikseli
 • pozostawieniu pustych przestrzeni, aby strona miała dużo światła
 • pozostawieniu pustej przestrzeni wokół ilustracji
 • używaniu ilustracji mających związek z tekstem
 • ograniczaniu ilości efektów
 • stworzeniu przejrzystej struktury witryny
 • opatrywaniu każdej strony adresem eMaillink

  Jerzy Sychut