TYPOGRAFIA

Struktura
Standard
Zawartość
Wymiary
Kompozycja
Wyróżnienia
Ramki
Praktyka
Sukces

ATELIER

GRAFIKA

INDEKS
AUTOR
NOWOŚCI
Wyróżnienialink


Użycie odpowiednich wyróżnień może zadecydować o estetyce strony oraz ułatwić czytelnikowi korzystanie z tekstu. W dobrze zaprojektowanej stronie wyróżnienia mogą ożywić tekst, uwydatnić jego ważniejsze partie, a także ograniczyć używanie ilustracji.Odnośniki czyli hipertekst

Odnośniki same w sobie są wyróżnieniem i należy pamiętać o dyskretnym zróżnicowaniu odcieni. Kolor mocniejszy należy stosować dla połączeń LINK="#RGBRGB", a słabszy dla połączeń ALINK="#RGBRGB". Zmiana wielkości fonta w połączeniu hipertekstowym spowoduje zróżnicowanie grubości podkreślenia, a tego należy unikać.

Pochylenie

Aby nie zakłócić rytmu czytania, pismo pochyłe (kursywa) powinno być zawsze tego samego kroju. Można go używać w pojedynczych słowach, zdaniach, a nawet całych ustępach. Warto rozważyć, zwłaszcza gdy kursywy użyjemy w tytułach, czy dla uniknięcia zlewania się tekstu nie rozdzielić poszczególnych słów dodatkowym znacznikiem &nbsp; i ewentualnie uczynić to na końcu wyrazu. Nie należy stosować w poleceniu <FONT FACE="Arial,Helvetica">.

Wytłuszczenie

Gruby (tłusty) druk bardzo mocno uwydatnia wyrazy i przyciąga wzrok. Wytłuszczenie należy stosować ostrożnie, używając polecenia <FONT FACE="Arial,Helvetica">, w stopniu większym od rozmiaru standardowego, czyli <FONT SIZE="3"> lub <FONT SIZE="0"> tak, aby nie zakłócić rytmu tekstu.

Wersale

Ten sposób wyróżniania porównał ktoś trafnie do krzyku. Wielkie (duże) litery można stosować w tytułach, aczkolwiek nie należy ich nadużywać. W tekście natomiast trzeba się ich wystrzegać. Jeśli konieczne jest podanie liczby, wyrazu, lub skrótu złożonego z wersali, to warto zmniejszyć wysokość fonta o jeden stopień.

Kapitaliki

Jest to dyskretne wyróżnienie. Kapitaliki powinny być trudniej czytelne przez dobranie odpowiednio słabszego odcienia koloru niż tekst.

Wersaliki

Jest to wyróżnienie silniejsze i powinno być łatwo zauważalne, co osiągamy przez użycie koloru mocniejszego lub odróżniającego się od koloru tekstu.

Spacja

Powiększenie przestrzeni między literami lub wyrazami może stanowić efektowną ozdobę, jeśli będzie stosowane z umiarem i nie używane w większych partiach tekstu. Spacji nie należy stosować razem z kursywą i wytłuszczeniami. Użycie spacji da zauważalny efekt w nagłówku:
<TITLE> T Y P O G R A F I A - wyróżnienia </TITLE>
Interesujące efekty podobne do spacji można uzyskać stosując polecenie <TT> </TT>. Używany font zostanie wówczas zamieniony na font nieproporcjonalny, czyli każdy znak zajmie jednakową szerokość. Można używać zarówno kursywy jak i tłustych fontów dowolnej wielkości.

Wielkość fonta

Nieodpowiednio dobrana wielkość fonta może zakłócić rytm odległości miedzy wierszami i utrudniać czytanie. Zestawienie (obok siebie) wyrazów złożonych z fontów o różnej wielkości tworzy nieestetyczne wrażenie. Można się nim posłużyć dla wyróżnienia tytułów, można nawet tworzyć ciekawe efekty budując słowa z fontów o zróżnicowanej wielkości. Różnica rozmiarów fontów na całej stronie nie powinna przekraczać dwóch stopni.
Używając fontów Ariel i Helvetica należy <FONT SIZE="2"> zmniejszyć wysokość </FONT> o jeden stopień.
Dla uniknięcia zakłóceń interlinii, wartość potęgi m2 podajemy zmniejszając wielkość fonta o dwa stopnie. Polecenie powinno wyglądać następująco:
  m<FONT SIZE="1"><SUP>2</SUP></FONT>
Nie pomoże to jednak w podobnym i rzadziej stosowanym poleceniu <SUB>2</SUB>, gdzie odległość poniżej wiersza nieznacznie się powiększy.

Rodzaj fonta

Stosowanie dwóch krojów pisma daje efekty podobne do zróżnicowania wysokości fonta. Nie mając zbyt wielkiego wyboru, możemy stosować np. <FONT FACE="Arial, Helvetica">. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na to, że użycie wymiaru tych fontów w stopniu większym niż <FONT SIZE="2"></FONT> lub <H5></H5> przyniesie nieestetyczne efekty.
Wpisanie nazw obu fontów jest bardzo ważne jeśli chcemy aby efekty naszej pracy, tak jak to przewidzieliśmy, mogli obejrzeć użytkownicy systemów Macintosh i Windows. Gdy tego nie zrobimy - ukaże się font standardowy przeglądarki.
Oprócz Arial, Helvetica można użyć fontów wyglądających podobnie we wspomnianych systemach, np. Palatino i Symbol (symbol). Należy się tego jednak wystrzegać, bowiem nie wszyscy te fonty mają.

Podkreślenia

Niepopularny sposób wyróżnienia <U> </U>. Wprowadza one czytelnika w błąd, sugerując odnośnik. Należy ich używać jak najrzadziej, a najlepiej wcale.
Podkreślenia odnośników mogą stać się niewidoczne przez użycie polecenia CSS:
<STYLE TYPE="text/css">
a {text-decoration: none; }
</STYLE>

Wówczas powstanie odwrotna sytuacja i użycie podkreślenia jest jak najbardziej wskazane.
Polecenie <U> </U> użyte dla podkreślenia większych partii tekstu może stać się interesującym wyróżnieniem.

Inicjał

Zamiast pierwszej litery można wstawić ilustracje albo wyróżnić literę przez wytłuszczenie lub powiększenie o jeden stopień. Nie należy stosować obu ostatnich wyróżnień jednocześnie, chyba, że rozjaśnimy kolor fonta. Użycie inicjału da pierwszorzędny efekt jeśli będzie stosowane z umiarem i dobrze skomponowane. Jednak łatwo uzyskać rezultat przeciwny do zamierzonego, warto wiec sprawdzać efekt w rożnych monitorach i przeglądarkach.
Częstym błędem, zakłócającym rytm wiersza i wywołującym powstanie nieuzasadnionej wysokości interlinii jest powiększenie fonta o więcej niż jeden stopień.

Akapit

Wcięcie pierwszego wyrazu, rozpoczynającego ustęp, można stosować lub nie. Ten sposób wyróżniania ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Nie należy przesadzać z szerokością akapitu i zazwyczaj wystarczy użycie dwóch lub trzech znaczników &nbsp;
Interesującym rozwiązaniem jest użycie pikselowego i przeźroczystego GIFa. Zmieniamy wówczas parametry wysokości i szerokości w:
  <IMG WIDTH="1" HEIGHT="1" SRC="clear.gif">
co umożliwia ustawienie szerokości akapitu lub odsunięcie tekstu, albo też precyzyjne ustawienie dowolnego elementu. Należy przy tym pamiętać o odpowiednim użyciu atrybutów:
  < ... ALIGN="left"> lub < ... ALIGN="right">


Każde z wyróżnień ma inne właściwości uwydatnienia tekstu. Po dobraniu odpowiedniego zestawu należy go konsekwentnie używać w całej grupie tematycznej, lub w takim samym layoucie.link

  Jerzy Sychut